Loading...
 

Πλήρεις Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα

Κεφάλαια σε Συγγράμματα

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Κλινική προσέγγιση και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Εσωτερική Παθολογία (Καθ. Σ. Χατζηγιάννης). Β' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 1994; τόμος Α', σελ 253-63.
 2. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΑΔ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Υπέρταση: Πρόγνωση Διάγνωση Θεραπεία 1998. Επίσημη μετάφραση εγχειριδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Hypertension Control, WHO, 1996.
 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Βασικές αρχές φαρμακοθεραπείας της υπέρτασης. Επίκαιρα Θέματα Σύγχρονης Παθολογίας. Τόμος προς τιμήν του κ. Ι. Πριόβολου, 1996.
 4. ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΑΔ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ.  Αρτηριακή υπέρταση: Σύγχρονες αρχές αντιμετώπισης. Εγχειρίδιο Κέντρου Υπέρτασης. Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Α’ έκδοση (1993) και Β’ έκδοση (1997).
 5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΒΟΥΤΣΑ ΑΒ, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΑΔ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι: σύγκριση συμβατικής στηθοσκοπικής τεχνικής με αυτόματη ταλαντωσιμετρική συσκευή και με 24ωρη καταγραφή. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή κ. Σκαλκέα, 1997.
 6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Σ, ΑΡΓΥΡΑΚΗ Α, ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ Α, ΡΟΥΣΣΙΑΣ Λ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Διαφορική πίεση στο ιατρείο, το σπίτι και με 24ωρη καταγραφή: Σύγκριση μετρήσεων και επαναληψιμότητα. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή κ. Προυκάκη, 2001.
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Φυσιολογική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης - Μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης και διάγνωση της υπέρτασης - Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής. Κλινική Νεφρολογία, Π. Ζηρογιάννης, 2005.
 8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΣΚΕΥΑ Ε, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και ανταγωνιστές των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτασίνης: Ομοιότητες και διαφορές. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή κ. Κουτσελίνη, 2006.
 9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Παθήσεις επινεφριδίων - Γενικές αρχές (ανατομία-φυσιολογία) - Διαταραχές φλοιού και μυελού επινεφριδίων τόμος. Σύγγραμμα Tομέα Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 2001; 1:518-24 και 2010.
 10. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Η, ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝA, ΝΑΣΟΘΥΜΙΟΥ ΕΓ, ΚΟΛΛΙΑΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Υπέρταση: Θεωρία και Πράξη. Συγγραφή κεφαλαίων: (α) Τεχνικές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, (β) Μεταβλητότητα αρτηριακής πίεσης. (γ) Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους, (δ) Αντιϋπερτασικά φάρμακα. Υπεύθυνος έκδοσης ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν. Συνεργάτες σύνταξης: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Mendor Editions SA, 2012.
 11. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. «Κλινική Σημειολογία και Διαγνωστική». Συμμετοχή στην συγγραφή κεφαλαίων: «Αναπνευστικό Σύστημα», «Μαστοί και μασχάλες». Υπεύθυνος καθηγητής Γ Αραπάκης. 2012.
 12. ΝΤΙΝΈΡΗ Α, ΚΌΛΛΙΑΣ Α, ΑΧΕΊΜΑΣΤΟΣ Α, ΣΤΕΡΓΊΟΥ ΓΣ. Αξιολόγηση της περιφερικής και κεντρικής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες: Δεδομένα και προβληματισμοί. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή κ. Αραπάκη, 2013.
 13. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Υπέρταση: Επιδημιολογία, Ταξινόμηση, Αίτια, Eκτiμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου, Έναρξη Θεραπείας, Στόχοι, Μη Φαρμακευτική και Φαρμακευτική Θεραπεία. Σύγγραμμα Tομέα Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, 2015.

Εκθέσεις Επιτροπών Ειδικών (Consensus Documents)

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α, ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ε, ΒΛΑΧΑΚΟΣ Δ, ΕΛΙΣΑΦ Μ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ, ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2005. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2005;22:10-22.
 2. ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ Γ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΒΕΜΜΟΣ Κ, ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Δ, ΤΣΕΛΕΠΗΣ Α, ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δ (Επιτροπή σύνταξης κειμένου) ΑΡΤΕΜΗΣ Ν, ΒΑΡΔΑΣ Π, ΒΟΥΔΡΗΣ Β, ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ι, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε, ΖΙΑΚΑΣ Γ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν, ΚΙΣΚΙΝΗΣ Δ, ΚΟΛΟΒΟΥ Γ, ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ Α, ΛΕΚΑΚΗΣ Ι, ΛΙΑΠΗΣ Χ, ΛΟΥΡΙΔΑΣ Γ, Α ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Λ, ΜΠΑΛΑΣ Π, ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ Η, ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ Χ, ΜΥΛΩΝΑΣ Ι, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ, ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Γ, ΠΛΑΪΤΑΚΗΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ, ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ Χ, ΤΟΥΝΤΑΣ Ι, ΤΡΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ Φ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Μέλη Συμβουλίου Ειδικών). Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή σε ασθενείς με αθηροθρόμβωση ή ασθενείς με κίνδυνο αθηροθρόμβωσης. Hellenic Journal of Cardiology 2007;46(suppl A):1-23.
 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Η, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ε, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α, ΒΑΡΣΑΜΗΣ Ε, ΒΕΜΜΟΣ Κ, ΒΛΑΧΑΚΟΣ Δ, ΕΛΙΣΑΦ Μ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ, ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Χ, ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ Γ, ΔΟΥΜΑ Σ, ΔΟΥΜΑΣ Μ, ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ Χ, ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ Π, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α, ΜΑΚΡΗΣ Θ, ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α, ΤΣΙΟΥΦΗΣ Κ. Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Υπέρτασης, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008;25:271-285.
 4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΒΑΖΑΙΟΥ Α, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Α, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΔΟΥΜΑ Σ, ΔΟΥΜΑΣ Μ, ΖΕΜΠΕΚΑΚΗΣ Π, ΜΑΚΡΗΣ Θ, ΤΣΙΟΥΦΗΣ Κ, ΜΑΝΩΛΗΣ Α. Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης. Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους: διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση: Κείμενο Συμφωνίας Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2012;29:116-27.

Άρθρα Σύνταξης

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης πρακτικά είναι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου που δεν προκαλούν βήχα: Έλεγχος της υπόθεσης. Ιατρική 2001;79:23-4.
 2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Μελέτη ALLHAT: Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη παρέμβασης στην υπέρταση απαντά στο ερώτημα ποιο είναι το καλύτερο αντιϋπερτασικό φάρμακο. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2003;20:10-5.
 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Χρονοβιολογία και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ελληνική Καρδιολογία 2004;45:242-5.
 4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Γιατί νέες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση; Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2005;22:6-8.
 5. STERGIOU GS. Hypertension Guidelines: What is expected to change in 2006. Hospital Chronicles 2006:209-12.
 6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α. Συμπαθητική Απονεύρωση των Νεφρών Στην Ανθεκτική Υπέρταση: Υπάρχει Μέλλον; Eλληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2014 122-124.
 7. STERGIOU GS. 2013 European Guidelines for Hypertension Management. Hospital Chronicles 2014;9 (Supp 1):1-2.

Ανασκοπήσεις

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης: Μια τεχνική αναζητεί ενδείξεις εφαρμογής. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993;10:285-93.
 2. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης: από την έρευνα στην πράξη; Ιατρική 1994;65: 255-66.
 3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Υπέρταση και ποιότητα ζωής: πολύ συζήτηση και λίγη ουσία. Ιατρική 1996;70:114-22.
 4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Η αξιοπιστία της μέτρησης και η σωστή αξιολόγηση των τιμών της αρτηριακής πίεσης ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων στην υπέρταση. Καρδιά & Αγγεία 1997;II:118-27.
 5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Βασικές αρχές αντιμετώπισης της υπέρτασης. Αρεταίος 1998;Β(6):18-29.
 6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Διαβητική νεφροπάθεια. Αρεταίος 2001;A(2):34-7.
 7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι: Προβλήματα αξιοπιστίας. Ιατρική 2002;81:383-8.
 8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Ποια είναι η καταλληλότερη αντιυπερτασική αγωγή στη διαβητική νεφροπάθεια; Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2002;19:16-21.
 9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Μετρήσεις εκτός ιατρείου στη διάγνωση της υπέρτασης. Ιατρική 2004;86:454-62.
 10. STERGIOU GS. Current guidelines for hypertension: important highlights for clinical practice. Hospital Chronicles 2008; 3(suppl 1):205-7.
 11. ΔΑΦΝΗ Μ, ΚΟΛΛΙΑΣ Α, Ε ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ, ΝΤΙΝΕΡΗ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Αρτηριακή Υπέρταση 2013;22:2:75-90.
 12. ΝΤΙΝΕΡΗ Α, ΚΟΛΛΙΑΣ Α, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ.  Αξιολόγηση της περιφερικής και κεντρικής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες: Δεδομένα και προβληματισμοί Αρτηριακή Υπέρταση 2013;22:3:177-85.
 13. ΖΕΝΙΩΔΗ ΜΕ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Προβλήματα στη διάγνωση της υπέρτασης στα παιδιά και τους εφήβους. Καρδιά, Αγγεία & Εγκέφαλος 2015;04-06.
 14. ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν, ΝΤΙΝΕΡΗ Α, ΚΟΛΛΙΑΣ Α, ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Μεταβλητότητα αρτηριακής πίεσης: Τεχνικές μέτρησης, σχέση με βλάβη οργάνων-στόχων, προγνωστική αξία και επίδραση αντιϋπερτασικής θεραπείας. Αρτηριακή Υπέρταση 2015.

Ερευνητικές Εργασίες

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Σ, ΜΑΛΑΜΟΣ Ν, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ. Συνδυασμός cis Platine-Vindesine-Epirubicine σε ανεγχείρητα επιδερμοειδή καρκινώματα του πνεύμονα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1990;7:15-20.
 2. ΜΑΛΑΜΟΣ Ν, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Σ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα: ανταπόκριση σε δύο διαφορετικούς συνδυασμούς χημειοθεραπείας και χρονοδιάγραμμα μεταστατικής διασποράς. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1990;7:303-8.
 3. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ, ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Σ, ΜΑΛΑΜΟΣ Ν, ΠΑΝΥΠΕΡΗΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ. Η εμφάνιση δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου και η ενδεχόμενη σχέση του με την αντικαρκινική θεραπεία. Ιατρική 1990;57:136-42.
 4. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΟΥ ΝΤ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Επίδραση διουρητικών φαρμάκων στη νεφρική απέκκριση μαγνησίου σε φυσιολογικά άτομα και σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση. Ιπποκράτης 1990;3:175-82.
 5. ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ Α, ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Σύγκριση δύο σχημάτων βραχυχρόνιας αντιμικροβιακής προφύλαξης σε ασθενείς με μόνιμο καθετήρα της κύστης. Ιπποκράτης 1991;6:357-65.
 6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Π, ΣΑΜΕΛΗΣ Γ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ. Πενθήμερη θεραπεία με Cis-Platine και συνεχή έγχυση 5-Fluorouracil σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Ιπποκράτης 1991;4:53-6.
 7. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΑΛΑΜΟΣ Ν, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ρ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Π. Ιντερφερόνη Α σε μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα νεφρού. Ιατρική 1992;62:582-5.
 8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΑΛΑΜΟΣ Ν, ΜΑΤΣΟΥΚΑ Χ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ, ΦΙΛΙΩΤΟΥ Α, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΚΑΛΟΤΑΙΡΑΚΗΣ Α, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ. Πρωτοπαθή μη Hodgkin's λεμφώματα στομάχου και εντέρου. Ιατρική 1993;64:57-63.
 9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΜΑΝΤΑΣ Ι, ΣΠΑΡΟΣ Λ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΠ. Συσχέτιση ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία μη μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονος με φύλο, ηλικία, ιστολογικό τύπο, έκταση νόσου και προηγούμενη ακτινοθεραπεία. Ιατρική 1993;63:277-82.
 10. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΣ, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΧ, ΣΚΕΥΑ ΕΗ, ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΘΔ. Συχνότητα, αναγνώριση και έλεγχος της υπέρτασης σε Ελληνικό πληθυσμό: Η μελέτη των Διδύμων. Ιατρική 1999;76:431-8.