Loading...
 

Μέτρηση της πίεσης - Πιεσόμετρα

Ποιός είναι ο σωστός τρόπος μέτρησης της πίεσης;

Γενικές πληροφορίες

 • Η διάγνωση της υπέρτασης βασίζεται αποκλειστικά στη μέτρηση της πίεσης. Δεν υπάρχει καμιά άλλη μέθοδος ή εξέταση για την αποκάλυψη των υπερτασικών ατόμων.
 • Η μέτρηση της πίεσης είναι σχετικά απλή. Χρειάζεται όμως εκπαίδευση, εξάσκηση και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα υπερτασικά άτομα, η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς. Γι’ αυτό, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο της πίεσης, συνήθως χρειάζονται πολλές μετρήσεις σε διαφορετικά στιγμιότυπα, πάντα σε συνθήκες ηρεμίας.
 • Σε συνθήκες εκνευρισμού, φόβου, πανικού, πόνου ή μεγάλης σωματικής προσπάθειας (π.χ. τρέξιμο, σήκωμα μεγάλου βάρους, κλπ), η πίεση μπορεί να αυξηθεί πολύ ακόμη και πάνω από 200 mmHg η συστολική. Η μέτρηση αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της “πραγματικής” πίεσης. Αν δε συνοδεύεται από κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα δε χρειάζεται αντιμετώπιση και υποχωρεί από μόνη της λίγο αργότερα (βλέπε «Υπερτασική κρίση»).
 • Η μέτρηση της πίεσης γίνεται είτε με αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο είτε με πιεσόμετρο που χρειάζεται ακουστικά (υδραργυρικό ή μεταλλικό) (βλέπε «Ποιά πιεσόμετρα είναι κατάλληλα»). Όλα τα πιεσόμετρα μετρούν την πίεση σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου (π.χ. 140/90 mmHg).

Οδηγίες για τη σωστή μέτρηση της πίεσης

 • Τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη μέτρηση της πίεσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τον καφέ και το κάπνισμα (φυσικά, καλό είναι να μην καπνίζετε καθόλου).
 • Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντα σε καθιστή θέση. Αν παίρνετε φάρμακα για την υπέρταση, ο γιατρός σας μπορεί κάποιες φορές να σας ζητήσει να κάνετε μετρήσεις και σε όρθια θέση για να διαπιστώσει αν η πίεση πέφτει υπερβολικά στην ορθοστασία (ορθοστατική υπόταση).
 • Για τη μέτρηση της πίεσης πρέπει πρώτα να μείνετε σε καθιστή θέση για περίπου 5 λεπτά.
 • Η πλάτη σας να ακουμπά στη ράχη της καρέκλας και το μπράτσο να είναι χαλαρά ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι).
 • Η περιχειρίδα (το πανί που τυλίγει το χέρι) τοποθετείται έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά κατευθείαν πάνω στον βραχίονα (μπράτσο) χωρίς να παρεμβάλλεται το μανίκι.
 • Αν το μανίκι σας είναι σφικτό θα πρέπει να το βγάζετε.

Εικόνα 1. Τεχνική μέτρησης της πίεσης με ακουστικά

 • Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ύψος της καρδιάς.
 • Η άκρη του ακουστικού τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια του αγκώνα χωρίς να καλύπτεται τελείως από την περιχειρίδα.
 • Βεβαιωθείτε ότι το πιεσόμετρό σας δείχνει ακριβώς 0 πριν το χρησιμοποιήσετε.
 • Φουσκώνετε το πιεσόμετρο μέχρι το 200-220 mmHg. Ξεφουσκώνετε αργά (περίπου 10 mmHg κάθε 5 δευτερόλεπτα).
 • Συστολική πίεση είναι το σημείο που εμφανίζεται (ακούγεται) ο ρυθμικός χτύπος όσο αδύνατος και να είναι.
 • Διαστολική πίεση είναι το σημείο όπου ο ρυθμικός ήχος παύει να ακούγεται.
 • Η πίεση πρέπει να καταγράφεται σε χιλιοστά π.χ. συστολική πίεση 160 και διαστολική 90 mmHg και όχι 16 και 9.
 • Το πιεσόμετρο σας έχει ενδείξεις (γραμμές) για κάθε 2 χιλιοστά πίεσης π.χ. 90, 92, 94, 96 κ.λπ. Η πίεση δεν πρέπει να στρογγυλοποιείται όπως π.χ. 160/95 mmHg αλλά να καταγράφεται με λεπτομέρεια στο τελικό ζυγό (όχι μονό) ψηφίο π.χ. 162/94 mmHg.
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν δύο μετρήσεις της πίεσης κάθε φορά, με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτά μεταξύ των μετρήσεων. Στη δεύτερη μέτρηση, η πίεση είναι συνήθως χαμηλότερη. Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης (πάνω από 10 mmHg) γίνεται και τρίτη μέτρηση. Καμία μέτρηση της πίεσης στο σπίτι δεν απορρίπτεται. Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται.

Πώς πρέπει να παρακολουθείται η πίεση στο σπίτι;

Γενικές πληροφορίες

 • Οι μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της πίεσης και τη διάγνωση της υπέρτασης, αλλά κυρίως για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της ρύθμισης της πίεσης.
 • Για τη σωστή εκτίμηση της πίεσης στο σπίτι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η εκπαίδευση στην τεχνική της μέτρησης και ο τακτικός έλεγχος της λειτουργίας του πιεσομέτρου (μια φορά το χρόνο).
 • Η παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι είναι προτιμότερο να γίνεται με αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο βραχίονα. Αξιόπιστες μετρήσεις μπορούν να γίνουν και με υδραργυρικό ή μεταλλικό πιεσόμετρο (σαν ρολόι με περιστρεφόμενη βελόνα) και ακουστικά (βλέπε εικόνα), εφόσον έχει προηγηθεί σχολαστική εκπαίδευση στην τεχνική μέτρησης (βλέπε «Ποιός είναι ο σωστός τρόπος μέτρησης της πίεσης;»), (βλέπε «Ποια πιεσόμετρα είναι κατάλληλα για μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι;»).
 • Οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται από το ίδιο το υπερτασικό άτομο, ή από άλλο άτομο στο σπίτι.
 • Οι αλλαγές στη φαρμακευτική θεραπεία (επιπλέον χάπι ή αποφυγή δόσης) με κριτήριο μεμονωμένες μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι αποτελούν διαδεδομένη αλλά λανθασμένη τακτική και πρέπει να αποφεύγονται.

Πόσες μετρήσεις χρειάζονται

 • Για την αξιολόγηση της πίεσης στο σπίτι πρέπει να γίνονται πολλές μετρήσεις σε διαφορετικές ημέρες σε συνθήκες ηρεμίας και να υπολογίζεται ο μέσος όρος.
 • Μεμονωμένες μετρήσεις έχουν μικρή αξία γιατί μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν την πίεση στο σπίτι.
 • Μετρήσεις της πίεσης σε συνθήκες αναστάτωσης, άγχους, στενοχώριας, πανικού, πονοκεφάλου, ζάλης κλπ, πρέπει να αποφεύγονται επειδή είναι παραπλανητικές.
 • Για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι 1-2 μετρήσεις την εβδομάδα είναι συνήθως αρκετές. Συχνές μετρήσεις, π.χ. κάθε μέρα, πρέπει να αποφεύγονται.
 • Πριν από κάθε επίσκεψη στο γιατρό, συνιστάται να γίνονται μετρήσεις για 7 μέρες (όχι λιγότερες από 3 μέρες, κατά προτίμηση εργάσιμες, με μετρήσεις μέρα παρά μέρα) σε διάστημα 1-2 εβδομάδων και να υπολογίζεται ο μέσος όρος αφού εξαιρεθεί η πρώτη μέρα.
 • Η καθημερινή μέτρηση της πίεσης δεν έχει νόημα και πρέπει να αποφεύγεται εκτός απόελάχιστες περιπτώσεις και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της πίεσης. Καλό είναι να μετράτε σε διαφορετικές ώρες, να γράφετε τις τιμές της πίεσης που βρίσκετε και να τις δείχνετε στο γιατρό σας όταν τον επισκέπτεστε.
 • Συνήθως συνιστάται να γίνονται μετρήσεις δύο φορές την ημέρα, το πρωί πριν από τα φάρμακα (αν χορηγούνται) και το απόγευμα.
 • Κάθε φορά γίνονται διπλές μετρήσεις μετά από 5 λεπτά ανάπαυση σε καθιστή θέση και με μεσοδιάστημα 1 λεπτό μεταξύ των μετρήσεων.
 • Όλες οι μετρήσεις πρέπει να καταγράφονται όπως στο υπόδειγμα. Δεν πρέπει να διαλέγετε ποιές μετρήσεις θα δείξετε στο γιατρό. Μπορείτε όμως να σημειώσετε αν είχατε οποιοδήποτε πρόβλημα τη στιγμή κάποιας μέτρησης.
 • Κατά κανόνα, η πίεση στο σπίτι είναι χαμηλότερη απ’ όσο στο ιατρείο και θεωρείται φυσιολογική όταν ο μέσος όρος μερικών μετρήσεων είναι κάτω από 135 mmHg η συστολική και κάτω από 85 mmHg η διαστολική.

Κατεβάστε το έντυπο παρακολούθησης της πίεσης στο σπίτι


Κατεβάστε το πρόγραμμα μέτρησης της πίεσης στο σπίτι

Ποιά πιεσόμετρα είναι κατάλληλα για μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι;

 • Στην αγορά κυκλοφορούν υδραργυρικά, μεταλλικά (σαν ρολόι με περιστρεφόμενη βελόνα) και ηλεκτρονικά πιεσόμετρα (εικόνα 3).
 • Για την παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι, η χρησιμοποίηση αυτόματου ηλεκτρονικού πιεσομέτρου είναι προτιμότερη, επειδή χρειάζεται ελάχιστη εκπαίδευση και οι μετρήσεις γίνονται με αντικειμενικό τρόπο.
 • Τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που κυκλοφορούν στην αγορά για μετρήσεις στο σπίτι, δεν έχουν όλα τεκμηριωμένη αξιοπιστία (πίνακας 1). Προτιμώνται τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα που μετρούν την πίεση στο βραχίονα. Τα πιεσόμετρα καρπού είναι λιγότερο αξιόπιστα και δεν συνιστώνται. Αν χρησιμοποιηθεί πιεσόμετρο με ακουστικά, είναι απαραίτητο να προηγηθεί σχολαστική εκπαίδευση στην τεχνική της μέτρησης της πίεσης (βλέπε «Ποιός είναι ο σωστός τρόπος μέτρησης της πίεσης;»). H λειτουργική κατάσταση του πιεσομέτρου πρέπει να ελέγχεται μια φορά κάθε χρόνο και όχι μόνον όταν παρουσιαστεί βλάβη.
 • Ανεξάρτητα από το είδος του πιεσομέτρου που χρησιμοποιείται, οι διαστάσεις της περιχειρίδας πρέπει να είναι οι κατάλληλες για το μπράτσο σας. Για πολλούς ανθρώπους με παχύ μπράτσο (περίμετρος μπράτσου 30 εκατοστά ή μεγαλύτερη) οι συνηθισμένες περιχειρίδες είναι μικρές, με αποτέλεσμα το πιεσόμετρο να δείχνει πίεση μεγαλύτερη από την πραγματική. Ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό για το ποιά περιχειρίδα χρειάζεστε.

Εικόνα 3. Υδραργυρικό (Α) και μεταλλικό πιεσόμετρο (Β)

 

Πίνακας 1. Αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα για μετρήσεις της πίεσης στο βραχίονα που είναι αξιόπιστα. Όσα δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα είτε δεν έχουν ελεγχθεί είτε είναι αναξιόπιστα. 
European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. Stergiou G, Asmar R, Myers M, Palatini P, Parati G, Shennan A, Wang J, O'Brien E. J Hypertens 2018; 36:479-87.

Α&D UA-1010
A&D UA-1020
A&D UA-1030T
A&D UA-611
A&D UA-631
A&D UA-651
A&D UA-704
A&D UA-705
A&D UA-767
A&D UA-767 Plus
A&D UA-767BT
A&D UA-767PC
A&D UA-774
A&D UA-779
A&D UA-782
A&D UA-787
A&D UA-851
A&D UA-852
A&D UA-853
A&D UA-854
A&D UA-855
Alvita MA801F
Andon BM-091
Andon Desa Pharma Tecnico
Easy KD-558
Andon iHealth BP3
Andon iHealth Feel BP5
Andon i-Health Neo BP5S
Andon i-Health Track KN-550BT
Andon KD-391
Andon KD-5001
Andon KD-5031
Andon KD-556
Andon KD-557
Andon KD-558
Andon KD-5851
Andon KD-5901
Andon KD-5902
Andon KD-5905
Andon KD-5909
Andon KD-5913
Andon KD-5915
Andon KD-5917
Andon KD-5918
Andon KD-595
Andon KD-5961
Andon KD-5962
Andon KD-5963
Andon KD-5965
Andon KD-5971
Artsana (Pic Solution) CS-410
Artsana (Pic Solution) CSI-610
Avita BPM63S
Beurer BM-20 (DS 189)
Beurer BM-35
Beurer BM-44
Beurer BM-47
Beurer BM-58
Beurer BM-60
Beurer BM-65
Beurer DC 50/55
Boots 5690404
Boots 5690447
Boots 65-90-412
Boots 46-61-486
Boots 56-90-420
BOSO Medicus Control
BOSO Medicus Family
BOSO Medicus Prestige
BOSO Medicus Smart
BOSO Medicus Uno
BPUMP BF1112
Braun BP-4900
Braun BP-5900
Braun Easy Click (BP-3000)
Braun ExactFit 1 (BUA-5000)
Braun ExactFit 3 (BP-6000)
Braun ExactFit 3 (BP-6100)
Braun ExactFit 5 (BP-6200)
Citizen CH 432B
Citizen CH-452
Citizen CH-461C
Citizen CH-463E
Colson MAM BP 3AA1-2
Cresta BPM-610
Cresta BPM-701
Duronic BMP550
Grandway G.LAB MD2680
Grandway MD2301
H&L Airssential AI-H971
H&L HL-888HC
Hartmann HG 160 Comfort 8Bit
Hartmann Tensoval Comfort
Hartmann Tensoval Duo Control
Hartmann Tensoval Duo Controll II
Health & Life AI-H971
Health & Life BPM4
Health & Life BPM4TL
Health & Life HL858
Health & Life HL868
Health & Life HL888
Health & Life WGNBPA-730,740,750
Health Assure HL 858
Health Assure HL 959
Heine Gamma G5
Heine Gamma G7
HoMedics 360-EU
HoMedics BPA-2000
HoMedics BPA-300

HoMedics BPA-3000
Homedics Mibody 360EU
HoMedics Salter BPA 8200 EU
HoMedics Salter BPA 9200 GB
HomedicsWGNBPA-540B
Honsun BR-533
Honsun LD-330
Honsun LD-520
Honsun LD-522
Honsun LD-526
Honsun LD-528
Honsun LD-530
Honsun LD-532
Honsun LD-568
Honsun LD-578
Honsun LD-582
Honsun LD-586N
Honsun LD-587
Honsun/Suresign LD 3
Honsun/Suresign LD30
Honsun/Suresign LD-578
IEM Tel-O-Graph BT
IEM Tel-O-Graph GSM
iHealth BP3
iHealth Feel (BP5)
iHealth Track
Kinetik/Guardian/Mannings BPM1 Series
Kinetik/Guardian/Mannings BPM1K
Kinetik/Guardian/Mannings BPM1KTL
Kingyield BP-101H
K-jump KP-7500
Konsung QD-217A
Lloyds Pharmacy BP11
Lloyds Pharmacy LBP 1
Lloyds Pharmacy LBPK 1
Maestro HL858
Maestro HL959
Medel Check (V1)
Medel Elite
Medel idea
Medipro/Rossmax Medicare 100f
Medisana MTD
Medisana MTP Plus
Medisana MTX
Microlife As Easy as 123
Microlife BP 100 Plus
Microlife BP 3AC1-1
Microlife BP 3AC1-1 PC
Microlife BP 3AC1-2
Microlife BP 3AG1
Microlife BP 3AS1-2
Microlife BP 3BT0-A
Microlife BP 3BT0-AP
Microlife BP A1 Easy (BP 3GR1-1P)
Microlife BP A100
Microlife BP A100 Plus
Microlife BP A2 Basic (BP 3GQ1-3P)
Microlife BP A200
Microlife BP A200 Comfort
Microlife BP A6 PC
Microlife BP-3AG1
MicrolifeWatchBP Home (BP 3MX1-1)
MicrolifeWatchBP Home A (BP 3MX1-3)
MicrolifeWatchBP Home N (BP 3MX1-4)
Microlife 3BTO-A(2)
Nissei DS 1902
Nissei DS-400
Nissei DS-500
Omron 705CP-II (HEM-759-E2)
Omron 705IT (HEM-759-E)
Omron 708-BT (HEM-7081-ITE)
Omron 780-BT (HEM-7081-ITE)
Omron BP760 (HEM-7220-Z)
Omron BP760N (HEM-7320-Z)
Omron BP765 (HEM-7311-ZSA)
Omron BP785 (HEM-7222-Z)
Omron Elite 7300W
Omron HEM Solar (HEM-4500-Sole)
Omron HEM-637IT
Omron HEM-7051 (HEM-7051-SH)
Omron HEM-705CP
Omron HEM-706
Omron HEM-7080IC
Omron HEM-7101 (HEM-7101-SH)
Omron HEM-711
Omron HEM-711 DLX
Omron HEM-7130
Omron HEM-7230F
Omron HEM-7250-IT
Omron HEM-7251G
Omron HEM-7252G-HP
Omron HEM-7320F
Omron HEM-742
Omron HEM-7420
Omron HEM-7500F
Omron HEM-780
Omron HEM-9210T
Omron IA2
Omron i-C10 (HEM-7070-E)
Omron i-Q132 Spotarm (HEM-1010-E)
Omron M 300 (HEM-7121-D)
Omron M 400 (HEM-7131-D)
Omron M 500 (HEM-7321-D)
Omron M1 (HEM-4030-E)
Omron M1 (HEM-422C2-E)
Omron M1 Classic (HEM-442C-E)
Omron M1 Compact (HEM-4022-E)
Omron M1 Plus (HEM-4011C-E)
Omron M10-IT (HEM-7080IT-E)

Omron M2 (HEM-7117-E)
Omron M2 (HEM-7119-E(V))
Omron M2 (HEM-7121-E)
Omron M2 Basic (HEM-7116-E2(V))
Omron M2 Basic (HEM-7116-E8(V))
Omron M2 Basic (HEM-7120-E)
Omron M2 Compact (HEM-7102-E)
Omron M3 (HEM-7200-E)
Omron M3 (HEM-7200-E8)
Omron M3 Basic II
Omron M3 Intellisense (HEM-7051-E)
Omron M4+ II
Omron M4-I
Omron M4-I (HEM-752-E)
Omron M5 Prof HEM 7001-D
Omron M5-I (HEM-757-E)
Omron M6 (HEM-7001-E)
Omron M6 (HEM-7211-E)
Omron M6 Comfort (HEM-7000-E)
Omron M6 Comfort (HEM-7221-E)
Omron M6 Comfort (HEM-7223-E)
Omron M6 Comfort (HEM-7321-E)
Omron M6 Comfort IT (HEM-7322U-E)
Omron M7 (HEM-780-E)
Omron MIT Elite (HEM-7300-WE)
Omron MIT Elite Plus
Omron MIT HEM751-E
Omron MX2 Basic (HEM-742-E2)
Omron MX3 Plus (HEM-742-E)
Omron Pro Logic PL100 (HEM-7101-PR)
Oregon BPU 330
Oregon BPU 321
Oregon Tunstall BPU-329
Panasonic EW 3106
Panasonic EW 3109
Panasonic EW 3152
Panasonic EW-BU 15
Pangao PG-800B5
Pangao PG-800B11
Pangao PG-800B5-1
Pangao PG-800B68
Pic Solution Classic Check
Pic Solution Comfort Check
Pic Solution Daily Check
Pic Solution Digit Extra
Pic Solution Digit Smart
Pic Solution Help Check
Pic Solution My Check
Pic Solution One Check
Pic Solution Personal Check
PMS Mandaus
Polygreen KP-7670
Proton PHC-888EA
Proton PHC-888JA
Proton PHC-888UP
Proton PHCP-868BF
Riester ri-champion N
Rising Sun RS-651
Rossmax AC-1000F
Rossmax AC-701K
Rossmax AD-761F
Rossmax AU-941F
Rossmax AV-151F
Rossmax Carrdio C5
Rossmax CF-155F
Rossmax CF-175F
Rossmax CH-155F
Rossmax ME-701
Rossmax Medicare 100F
Rossmax MJ-701F
Rossmax MW-701F
Rossmax MW-821F
Rossmax X3
Rossmax X5
Rossmax X9
Rossmax/Accumed
ME/AB/AC/ AD/AE/AF/AJ/MJ/MW-701
Rossmax/Accumed X1
Rossmax/Alvita CG155f
Rossmax/Alvita MA801f
Sabre Nederland BV BPM610(x)
Sabre Nederland BV BPM701
SCALA DB 61M
Seagull aps S-868BA
Seagull aps S-888HA
Seinex (Forecare)SE-9400
Sensacare SAA-102
Stolberg Stabil-O-Graph
Tensiomed Tensioday
Tensoval Comfort DS 182 flach
Tensoval Comfort flach
Tensoval Comfort preform
Tensoval Duo Control
Tensoval Duo Control II
Thermor BIOS BD-204
Thermor BIOS BD-215
Transtek LS-808-B
Transtek TMB-1491
Transtek TMB-986
UEBE Visomat Comfort
Uebe Visomat Comfort 20/40
Visomat Comfort E (2)
UEBE Visomat Comfort Eco
Uebe Visomat Comfort II
UEBE Visomat Comfort Form (1)
UEBE Visomat Double Comfort
Withings BP-800

Τί είναι η 24ωρη καταγραφή της πίεσης;

 • Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης, που λανθασμένα αναφέρεται από μερικούς ως «Holter πίεσης», είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά επί 24 ώρες. Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο μπράτσο του εξεταζόμενου και από συσκευή μεγέθους λίγο μεγαλύτερου από πακέτο τσιγάρων που συνδέεται με την περιχειρίδα και τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο.
 • Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου. Έτσι αποκτάται λεπτομερής εικόνα της συμπεριφοράς της πίεσης στις συνηθισμένες συνθήκες μιας εργάσιμης μέρας, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στο σπίτι και τον ύπνο.
 • Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης δεν είναι απαραίτητη σε όλα τα υπερτασικά άτομα. Είναι όμως χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις, όπως για τη διάγνωση της «υπέρτασης λευκής μπλούζας», της «συγκαλυμμένης υπέρτασης», της νυκτερινής υπέρτασης, της οριακής ή ασταθούς υπέρτασης και για την επιβεβαίωση της 24ωρης ρύθμισης της πίεσης.

Εικόνα 4. Πιεσόμετρο 24ωρης καταγραφής της πίεσης